Hydraulikk og Pneumatikk Foreningen
Kontakt oss på 918 17 856 eller post@hpf.no
Bli medlem

Standarder

NS Nummer Tittel År Språk ISO Nummer / År
NS 5900 Hydraulikk og pneumatikksystemer og komponenter – nominelle trykk 79 N/E ISO 2944:1974
NS 5903 Hydraulikk og pneumatikk – sylindre – gjengede stempelstangender, typer og mål 81 N/E ISO 4395:1978
NS 5904 Hydraulikk og pneumatikk – sylindre – slaglengder 81 N/E ISO 4393:1978
NS 5905 Fluidteknikk – koblinger og tilhørende komponenter – utvendige diametere for rør og innvendige diametre for slanger 85 N/E ISO 4394:1978
NS 5906 Fluidteknikk – koblinger og tilhørende komponenter -nominelle trykk 85 N/E ISO 4399:1977
NS 5907 Fluidteknikk – metriske porter – mål og utførelse 85 N/E ISO 6149:1980
NS 5908 Hydraulikk – generelle regler for bruk av utstyr i overføringer og styresystemer 86 N/E Bygger på ISO 4413:1979
NS 5910 Fluidteknikk – hydraulikk – rengjøring av hydraulikk-rørsystemer 88 N/E
NS 5911 Hydraulikk – hydraulikkvæsker. Koding av forurensningsnivå ved faste partikler 88 N/E Bygger på ISO 4406:1987
NS 5920 Hydraulikk – filterelementer. Kontroll av motstandsevne mot sammenbrudd / sprengning 81 N/E ISO 2941:1974
NS 5922 Hydraulikk – filterelementer. Kontroll av kompatibilitet mellom materialer og væsker 81 N/E ISO 2943:1974
NS 5923 Hydraulikk – filterelementer. Kontroll av data for utmatting på grunn av pulserende væskestrøm 81 N/E ISO 3724:1976
NS 5930 Pneumatikk – generelle regler for bruk av utstyr i overføringer og styresystemer 87 N/E ISO 4414:1982
NS-EN 982 Maskinsikkerhet – sikkerhetskrav for fluidsystemer og komponenter – hydraulikk 96 N/E
NS-EN 983 Maskinsikkerhet – sikkerhetskrav for fluidsystemer og komponenter – pneumatikk 96 N/E
NS-ISO 1219-1 Hydraulikk og Pneumatikk – tegningssymboler og koblingsskjemaer – Del 1 : Tegningssymboler 96 N/E ISO 1219-1:1991
NS-ISO 1219-2 Hydraulikk og Pneumatikk – tegningssymboler og koblingsskjemaer – Del 1 : Koblingsskjemaer 96 N/E ISO 1219-1:1991
NS-ISO 2942 Hydraulikk – filterelementer. Verifisering av produsentenes spesifikasjonsnivå 92 N/E ISO 2942:1985
NS-ISO 3320 Hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter – innvendige sylinderdiametere og stempelstangdiametere – metrisk serie 92 N/E ISO 3320:1987
NS-ISO 3322 Hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter – sylindre – nominelle trykk 92 N/E ISO 3322:1985
NS-ISO 4006 Måling av fluidstrøm i lukkede rør – terminologi og symboler 93 E/F ISO 4006:1991 og EN 24006:1993
NS-ISO 4185 Måling av fluidstrøm i lukkede rør – veiemetode 93 E ISO 4185:1980 og EN 24185:1993
NS-ISO 9104 Måling av fluidstrøm i lukkede rør – metoder for å evaluere ytelsen til elektromagnetiske strømningsmålere for væsker 93 E ISO 9104:1991 og EN 29104:1993