Hydraulikk og Pneumatikk Foreningen
Kontakt oss på 918 17 856 eller post@hpf.no
Bli medlem

Om oss

Hva er HPF?

HPF ble stiftet i 1973 og er en bransjeforening for leverandører av hydrauliske og pneumatiske komponenter og løsninger. Vi arbeider aktivt, både internt og eksternt, for å ivareta og fremme felles interesser for bransjen. Vi ønsker å øke forståelsen for bruk av hydraulikk og pneumatikk. Internt arbeid dreier seg om å skape et miljø for bransjens egne, herunder medlemsmøter, tematurer og opplæring. Vi satser bevisst på at dette skal være en kombinasjon av både faglige og ikke faglige temaer for å styrke kontakten mellom medlemsbedriftene. Foreningen er også involvert i standardiseringsarbeid, eksempelvis innen CETOP. Dette er en europeisk organisasjon som blant annet arbeider med standarder vedr. maskindirektiv, symboler, utdanning og sikkerhet innenfor det som er kjent som «Fluid Power». Som medlem i CETOP er vi også deres representant i Norge og vi er med og påvirker dette arbeidet. Vi får også tidlig kjennskap til endringer og regler og kan følge opp både nasjonale og internasjonale statistikker som vedrører vårt område.

Eksternt arbeid er aktiviteter direkte mot brukere av hydraulikk og pneumatikk, både enkeltpersoner og organisasjoner. Foreningen har gjennom sitt medlemskap i CETOP ansvaret for å sertifisere læresteder og opplæring i henhold til de ulike nivåene som CETOP beskriver.

De fleste norske leverandører er medlem i foreningen, men vi ønsker nye medlemmer som oppfyller kravene til medlemskap velkommen. Mer informasjon om HPF får du ved å klikke på de forskjellige linkene, eller ved å kontakte vårt sekretariat på post@hpf.no.

Historie

HP-Foreningen ble stiftet ved konstituerende generalforsamling den 10. desember 1973. Initiativtaker var ingeniør Karl Fredrik Ellingsen som ved påsketid samme år samlet en del av bransjens folk for å drøfte stiftelsen av vår bransjeforening. Det møtte representanter fra 20 bedrifter. Det ble dannet et interimsstyre bestående av Karl Fredrik Ellingsen, Anton Lodtz-Johannessen, Petter Mathiesen og Glas Monson. Interimsstyret la frem sitt forslag til vedtekter som ble godkjent av den konstituerte generalforsamling.

Karl Fredrik Ellingsen ble naturlig nok valgt til foreningens første formann. Det ble opprettet et fast sekretariat for foreningen ved høyesterettsadvokat Ragnar Eide. Sekretariatet er i dag ledet av advokat (H) Svein J. Ruud Johansen.

Våre mål

  • Å være det norske samlingspunktet for bedrifter, institusjoner og personer som har hydraulikk eller pneumatikk som viktige virkefelt.
  • Å ivareta og fremme felles interesser, samt å skape et miljø innen fagene.
  • Å samle informasjon innen fagene og spre denne informasjonen blant medlemmene.

For å kunne sikre fagene et forsvarlig opplegg innen undervisning og høyere utdannelse har foreningen et samarbeid med Hydraulisk Forum i Trondheim. Dette er også ledd i et opplegg for å få HP-miljøer i distriktene.

HP-Foreningen har som mål i fremtiden å øke kunnskapen om fagene også hos de som er i etablerte hydraulikk- og pneumatikk-miljøer. Fagseminarer som HP-Symposiet er viktige elementer i vår fremtidige virksomhet. Så vel i Norge som internasjonalt utgis bøker, publikasjoner, forskningsrapporter og studentarbeider. Dette er stoff våre medlemmer har bruk for og i fremtiden skal kunne få fra det biblioteket vi så vidt har begynt oppbyggingen av.

Styret

  • Styreformann Erlend Herrebrøden
  • Styremedlem Kenneth Gundersen
  • Styremedlem Carl-Henrik Varstad
  • Styremedlem Hans-Jacob Samuelsen
  • Varamedlem Steen Rolsted
  • Varamedlem Knut Grøback