Hydraulikk og Pneumatikk Foreningen
Kontakt oss på 918 17 856 eller post@hpf.no
Bli medlem

Cetop

Sertifisering av opplæring

CETOP er en europeisk organisasjon hvor medlemmene er hvert enkelt lands hydraulikk/pneumatikk foreninger.  CETOP utarbeider standarder, forskrifter og regler.  De har laget en utdannelsesplattform som skal sikre utdanning på gitte nivåer som kan gjelde over landegrensene.  Dette er en prosess HPF har vært deltagende i. Hvert enkelt lands forening er satt til å styre denne prosessen i sine egne land.

Les mer om CETOP på deres nettsider: www.cetop.org

Hvert enkelt land har også blitt gitt mandat til å utvikle standarden iht hva de mener er best for sitt eget land.  Det kan for eksempel være hvis man har noen spesielle produksjonskrav/sikkerhetskrav innenfor spesielle industrier.  Under denne kategorien går selvsagt oljeproduksjonen i Norge.  HPF har med dette myndighet til å godkjenne utdanningssentre i henhold til CETOPs krav.

Utdanning i Norge iht. CETOPs trinn

Godkjente opplæringssteder i Norge

CETOP NIVÅ 1, Hydraulikk 

CETOP NIVÅ 2, Hydraulikk 

CETOP NIVÅ 3, Hydraulikk